Skip to main content

Argazkilaria edo kazetaria bazera eta ekitaldi hau hedatu nahi badezu, jarraian dezun formularioa bete.

Behin jasota, informazioa egiaztatuko dugu eta azalduko dizugu nola egin akreditazioak partidu egunean jasotzeko.

Akreditazioak bidaltzeko azken eguna azaroak 7a izango da, eta partidaren egunean bertan jaso ahalko dira 14:30-17:30 bitartean.


Akreditazioak jaso ahal izateko derrigorrezkoa izango da prentsa agiri eguneratua aurkeztea.


Akreditazioak zein atetan jasoko diren aurrerago adieraziko da.

Akreditazio eskaera

Sarrerak zenbakitzen dira. Prezioak 14€-etatik 27€-etaraino doaz.

Nahiago badezu, gerturatu zaitez salmenta puntuetara.

Antolatzaileak

Babesleak